Zakończenie projektu i działania szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie

Zakończyliśmy projekt „Oczyść atmosferę”. 42 klasy i grupy przedszkolne wzięły udział w cyklu warsztatów o zanieczyszczeniach powietrza. Wrzesień i październik spędziliśmy głównie w krakowskich lasach oraz parkach gdzie doświadczalnie sprawdzaliśmy czym oddychamy na co dzień m. in. przeprowadziliśmy badania jakości powietrza, poziomu zapylenia oraz sprawdzaliśmy gdzie rosną porosty.  Wszystkim nauczycielkom oraz oraz uczniom i uczennicą dziękujemy za udział w projekcie!

Teraz klasy i grupy biorące udział w projekcie realizują mini-projekty, aby przekazać zdobyte informacje innym klasom oraz grupom ze swoich placówek. Poniżej zamieszczamy krótkie relacje z najciekawszych projektów:

Uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie w oparciu o wiedzę zdobytą podczas projektu opracowali i stworzyli gry planszowe. Wszystkie elementy gier od pudełek przez plansze i pionki aż po instrukcje zostały wykonane przez uczniów:

Dzieci w Przedszkola nr 92 w ramach realizacji mini-projektu wzięli udział w warsztatach pt. „Kto potrzebuje czystego powietrza?” , odbyli Ekologiczne Ślubowanie, a także stworzyli wspólną grupową książeczkę z rysunkami dzieci pt. „Przyroda naszym przyjacielem”:

Uczniowie klasy IIa ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie wraz ze swoimi rodzicami wzięli udział w konkursie plastycznym na temat „Wszyscy dbamy
o czyste powietrze w naszym środowisku”. Prace plastyczne dzieci wraz z rodzicami wykonywały w domu. Przy okazji wspólnej pracy miały okazję „przegadać” temat. W wyznaczonym dniu dzieci przyniosły prace. Każdy opowiadał o swojej pracy, a przy okazji dzielił się z innymi jak rodzice postrzegają temat zanieczyszczenia w naszym mieście i jakie widzą możliwości zmiany stanu zanieczyszczenia już teraz i w przyszłości. Uczniowie  wykonali także klasową mapę myśli na temat „Co możemy zrobić, aby dbać o czyste powietrze w naszej miejscowości?” Po odbytych warsztatach, rozmowach z rodzicami podczas wykonywania prac oraz po pogadankach podczas zajęć  z nauczycielem uczniowie z łatwością podawali swoje propozycje, pisząc je na karteczkach lub wykonując ilustracje. Klasowa „mapa myśli”  została umieszczona na gazetce, na korytarzu szkolnym, aby uczniowie z innych klas oraz rodzice mieli okazję zapoznać się z nią.