Warsztaty dla dzieci

Cykl warsztatów dla jednej grupy obejmuje:

Jeden 2-godzinny (godziny lekcyjne) warsztat stacjonarny wprowadzający klasę w tematykę projektu (warsztaty odbędą się w szkole). Podczas zajęć dzieci na podstawie prostych doświadczeń dowiedzą się czym jest i jak powstaje smog.

Dwa 3-godzinne (godziny lekcyjne) warsztaty terenowe. Podczas tych zajęć dzieci dowiedzą się jak samodzielnie zadbać o jakość powietrza w swoim najbliższym otoczeniu oraz jak zanieczyszczenia wpływają na rośliny. Uczestnicy zajęć przeprowadzą również swoje samodzielne badania jakości powietrza. Dzieci dowiedzą się także, jak same mogą wpływać na stan powietrza w Krakowie teraz i w przyszłości.

Miejsca warsztatów terenowych zostaną ustalone w porozumieniu z nauczycielem/nauczycielką danej grupy. Warsztaty w szkołach będą odbywały w od maja do połowy października 2017 roku.