O projekcie

Projekt „Oczyść atmosferę” realizowany był w 2017 roku na terenie województwa małopolskiego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.

Adresatami projektu były dzieci oraz nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych oraz przedszkolnych.

Co jest celem projektu?

Pomimo działań podejmowanych w celu ograniczenia niskiej emisji w Krakowie stopień zanieczyszczenia powietrza nie ulega poprawie. Brak świadomości problemu powoduje, że ludzie nie biorą odpowiedzialności za swoje działania pogarszające stan powietrza. Celem projektu „Oczyść atmosferę jest przekazanie dzieciom, a za ich pośrednictwem także rodzicom, podstawowych informacji na temat łatwych do zaobserwowania skutków środowiskowych zanieczyszczenia powietrza. Mamy nadzieję, że projekt przybliży im problem, co przełoży się na kształtowanie postaw sprzyjających ochronie środowiska.

Jakie działania obejmuje projekt?

  • udział nauczyciela/nauczycielki w szkoleniu,
  • udział klasy/grupy w cyklu bezpłatnych warsztatów (cały cykl opisany poniżej)
  • zaprezentowanie wyników projektu na forum szkoły. Forma prezentowania wyników będzie omawiana z nauczycielami podczas szkolenia, każda klasa/grupa będzie mogła zrealizować to zadanie na swój sposób.

Po zrealizowaniu całego cyklu warsztatów każdy nauczyciel/nauczycielka otrzyma zestaw scenariuszy, z których korzystać będą nasi trenerzy podczas prowadzenia warsztatów (w formie pakietu udostępnionego on-line).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.